V psychoterapeutickém poradenství se zaměřuji na různé oblasti psychického strádání 
Psychologické poradenství poskytuji osobně v Praze nebo online formou.