Jak pracuji

Věřím, že opravdové prožití toho, být vnímán a přijímán takový jaký jsem, je tím nejúčinějším lékem a možností, jak sám sebe rozvíjet. Terapii vnímám jako místo a čas, kde se máte možnost věnovat pouze sobě. Je to prostor, ve kterém můžete v bezpečí objevovat, porozumět a pečovat o sebe za přítomnosti terapeuta, jako průvodce. Věřím, že rozhovor je vším, čím jsme a čím se vztahujeme a promlouváme k sobě i okolí. Při terapii vám pomůžu tomuto rozhovoru porozumět, zvědomit si jej a zjistit, jaké emoce se za ním skrývají. Tyto emoce následně pochopit a na základě toho, svůj způsob fungování přijmout či změnit. Terapie je cestou k autentickému a spokojenému životu. 

 • Během prvního setkání společně zmapujeme vaši situaci a podnikneme další kroky.
 • V následujících setkáních se budeme věnovat jednotlivým tématům, rozkrývat citlivá místa, pojmenovávat potřeby a společně hledat možnosti, jak vám může být lépe.
 • Jsem vázaná mlčenlivostí a řídím se kodexem Evropské asociace pro psychoterapii.  
 • Je pro mě důležité, vytvořit pro vás bezpečný prostor pro sdílení. I tak se ale může stát, že v průběhu setkávání zjistíte, že potřebujete jiný přístup nebo by vám vyhovoval někdo jiný. Ráda s vámi toto téma otevřu a doporučím vám jiného kolegu/kolegyni.

 • Pracuji pod skupinovou supervizí Mgr. Jana Jakuba Zlámanýho, Ph.D. a individuální supervizí Mgr. et Mgr. Michala Slaninky, Ph.D. 

Vzdělání

 • Akreditovaný kvalifikačný kurz psycholog ve zdravotnictví - doposud
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií - jednooborová psychologie (Mgr.)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií - jednooborová psychologie (Bc.)
 • Sebezkušenostní daseinsanalyticky orientovaný výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (550 hod), lektoři: PhDr. Petra Prokešová a Prof. Ing. Mgr.et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.


Odborné kurzy a další vzdělávání

 • Komunikační techniky - PhDr. Katarina Lonekova, Ph.D.
 • Arteterapie - Phdr. Ingrid Hanušová, Ph.D
 • Transakční analýza - Phdr. Marie Henkovoá
 • Úvod do sexuologie - PhDr. Martina Venglářová
 • Vybrané kapitoly z vývojové psychologie: závěřy života - Prof. Ing. Mgr.et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
 • Práce s dětmi s deprivací - nezisková organizace ANDROMEDA o.s. a Univerzita Karlova v Praze - 3. lékařský fakulta - školení v problematice citové deprivace, ohrožených a zanedbávaných dětí, komunikace s dětmi, syndoromu CAN a etických aspektů dobrovolnictví
 • Daseinsanalytická metoda Výkladu snů (výcvik) - Mgr. Lukáš Králíček


Stáže a praxe

V rámci vzdělávání jsem navštívila mnoho zařízení, kde jsem absolvovala stáže a praxe. Jmenovat mohu například Národní ústav pro duševní zdraví, kde jsem byla na oddělení spánkové laboratoře a součástí skupinových KBT sezení. Policii ČR - na oddělení psychologických služeb, Fokus - přímou práci s klienty s duševním onemocněním (F2,F3,F4,F6), středisko výchovné péče Klíčov, dům Klidného stáří sv.Anny, zapojení se do projektu Terapeutický přístav, kde jsem byla jako cvičný psychoterapeut a další krátkodobější praxe. Zkušenosti jsem nabírala jak s dětskou, dospělou tak seniorskou klientelou.