CENÍK

Sezení nejsou hrazená zdravotní pojišťovnou.
Případná sleva je možná po individuální domluvě

Osobní individuální sezení /50 minut

1100Kč

Osobní individuální sezení
po 18:00 hodině /50 minut 

Rodinné setkání/50 minut

Rodinné setkání

po 18:00 hodině /50 minut

*Aktivní imaginace /50 minut         1300Kč                                        
bez předchozího terapeutického setkávání 

Terapeutický výklad snu /80 minut     1300Kč

bez předchozího terapeutického setkávání

">*Aktivní imaginace je metodou, která se používá ke zvědomění si některých nevědomých obsahů mysli v bdělém stavu.

1500Kč1500Kč2000Kč

  • K objednání není potřeba lékařského doporučení.
  • Docházení na individuální setkávání se nehlásí do žádné zdravotní dokumentace.
  • Individuální setkávání není vymezené konkrétním počtem sezení.
  • Na první konzultaci společně zmapujeme vaši situaci a podnikneme další kroky.
  • Pokud se na setkání nemůžete dostavit, je nutné se telefonicky nebo emailem omluvit alespoň 48 hodin předem.